Over Kunst Kogel

“Hilversum, daar is ruimte voor kunst!”

De publieke ruimte en de leegstand zullen decors zijn voor Kunst Kogel voorstellingen, exposities, lezingen, presentaties en workshops. Daarmee willen we de positieve ontwikkelingen in de spotlight zetten, en de samenleving een prikkel geven om na te blijven denken over stedelijke ontwikkeling. Kunst Kogel is een Hilversums project van Eveline Dorland. Zij wil de samenleving er toe zetten om na te denken over de publieke ruimte. Het project zet kunst in om op zeer lokaal niveau een buurt zichtbaar te maken. Winkelgebieden waar leegstand heerst, want waar ruimte is, is ontwikkeling mogelijk.

Het huidige leegstandsniveau zorgt voor de nodige problemen. We hebben het over toenemende leegstand in winkelstraten. Lege etalages, borden met ‘te huur,’ allemaal zaken die de boel er niet gezelliger op maken. Niet voor de bezoekers, niet de bewoners en zeker ook niet voor de overige winkeliers. Leegstand dwingt ons te denken over transformatie. De onttrekking van winkels uit de straten is zichtbaar, en bied ons ruimte. Welke invulling wil de gemeenschap daaraan geven. Leegstand is ruimte. Ruimte biedt ontwikkelingsmogelijkheden.

Kunst Kogel wil in dergelijke leegstandsgebieden tijdelijk neerstrijken en haar publiek deze vragen voorleggen. Zij zal inspelen op het imago van de gemeente waarin zij actief is.

Kunst Kogel geeft creatieve workshops in leegstaand vastgoed, en de openbare ruimte. Professionele kunsteducatoren werken met amateurs aan kunstwerken, geïnspireerd door deze locaties. Men werkt naar een locatietheatervoorstelling toe. In deze voorstelling ziet men scènes en exposities waarbij de omliggende ondernemers input geven door producten te faciliteren. De locatie en de ondernemers in de omgeving zijn de inspiratie, want al deze straten en panden hebben een geschiedenis, een verhaal, een vorm, een kleur of een uitstraling.

Ondernemers uit de omgeving kunnen participeren in deze presentaties. Hun naam verbinden door elementen te sponsoren. Meedenken en samenbrengen is de drijvende kracht achter Kunst Kogel. Bijvoorbeeld: een kledingzaak kan de aankleding verzorgen van een toneelscène; een kampeerwinkel kan decorattributen aanbieden waarmee de kunstenaar in zijn workshop aan de slag gaat; omliggende horeca ondernemers kunnen een culinaire amuse serveren welke bij de scène en de locatie past!

Kunst Kogel geeft bijzondere workshops aan amateurs en podiumruimte aan startende kunstenaars. De kunstdisciplines zijn divers. Professionele kunstenaars en ervaren kunstdocenten geven een korte Kunst Kogel workshop van circa vier wekelijkse lessen op locatie. Zij maken een product geïnspireerd op de werklocatie. Alle resultaten van deze Kunst Kogel-workshops worden op een presentatiedag vertoond aan het publiek. Het gaat hier om een interdisciplinaire (meerdere kunstdisciplines) locatietheatervoorstelling. Het publiek zal in groepen onder begeleiding van Kunst Kogel gidsen langs deze locaties de diverse scènes en exposities aanschouwen. Een dansscène in een leegstaande kapperszaak. Een fotogalerie, jonge talentvolle muzikanten, een cursusgroep gedichten schrijven, een startende cabaretier, een video-installatie gemaakt door studenten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voorts wil Kunst Kogel gedurende de workshops een work-in-progress expositie creëren waarin deelproducten alvast voor geroezemoes en reuring in de straat veroorzaken.